Kinderen en poëzie

Voor leerkrachten blijft het moeilijk om het lezen en schrijven van poëzie met kinderen in het lesprogramma te verwerken. In de kleutergroepen wordt vaak wel regelmatig gewerkt met rijmpjes en (opzeg)versjes, maar in hogere groepen komen gedichten meestal alleen aan de orde als ze in de taalmethode zijn opgenomen en dan nog betreft het hier vaak niet de favoriete lessen van leerkrachten.

                
 
(uit: Docentenhandleiding bij de website www.skep.nl )

Stichting Kinderen en Poëzie organiseert jaarlijks een gedichtenwedstrijd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ongeveer 800 scholen en 35.000 kinderen doen ieder jaar mee aan de wedstrijd. In het Land van Ooit wordt een feestelijke slotmanifestatie georganiseerd waar de kinderen met een winnend gedicht worden uitgenodigd. De gedichten worden gebundeld en de kinderen rijgen naast een tas vol boeken de gedichtenbundel!
SKEP bereikt de meeste kinderen in het basisonderwijs. Poëzie, aldus SKEP, stimuleert het creatief mgaan met taal; poëzie is overal en het is daarom helemaal niet moeilijk kinderen zelf aan het dchten te zetten.
Op de website van de stichting, met ook een gedeelte voor volwassenen, is de Poëzietuin tevinden, waar kinderen door het aanklikken van dieren verschillende tips krijgen voor het schrijven 
van gedichten maar ook bestaande poëzie kunnen lezen. Er is ook een Poëziekrant te bestellen voor in de klas. 
SKEP heeft het boek Het huis lijkt wel een schip, geschreven door Jacques Vos, uitgegeven. Het is een handleiding voor het basisonderwijs en geeft een theoretische en didactische basis aan ctiviteiten rondom poëzie. Het bevat tevens vele uitgewerkte lesvoorbeelden voor verschillende leeftijdsgroepen.


Zijn er nog meer activiteiten?

Ieder jaar, op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie een dag in het zonnetje! Het is dan Gedichtendag. Deze dag wordt georganiseerd in Nederland en Vlaanderen door o.a. het Nederlandse Poetry International. Voor deze dag worden lessuggesties voor scholen ontwikkeld. Niet alleen opdrachten bij gedichten maar ook ideeën over hoe op Gedichtendag met de lessuggesties gewerkt kan worden.
Elk jaar staat gedichtendag in het teken van een bepaald thema. In 2006 is dat "poëzie en beeldende kunst". Vaak worden poëzieactiviteiten in het basisonderwijs gecombineerd met beeldende kunst, dus dat komt goed uit!
Meer informatie is te vinden op deze website:
www.gedichtendag.org


Twee andere initiatieven zijn de Poem Express van Stichting Autoped en de bekende poëzieposters van Stichting Plint. Plint geeft ieder jaar nieuwe poëzieposters (een set van 6 prachtige posters!) uit, waarbij poëzielessen worden gemaakt. Deze lessen zijn te downloaden: www.plinternet.nl

De Poem Express is een internationaal kunst- en gedichtenfestival voor kinderen. Sinds 1992 reizen gedichtenposters van kinderen de wereld rond. Duizenden kinderen uit verschillende landen hebben meegedaan en stuurden gedichtenposters in hun eigen taal. Je maakt kans op een Poem award als je meedoet. Aan twee kinderen uit verschillende landen wordt de prijs jaarlijks uitgereikt. De gedichten zijn te lezen in een viertalige gedichtenbundel en er wordt een internationale tentoonstelling georganiseerd, de Poem Expo. Een Poemkit is te bestellen; bestaat uit een expositie van reproducties van gedichtenposters en lesmateriaal over de Poem Express.
Via de website
www.boekie-boekie.nl is meer informatie te vinden!

             
Overige internetadressen

                                         
www.cultuurplein.nl
                                          www.doemaardichtmaar.nl
                                          www.jeugdenpoezie.be
                                          www.leesweb.be
                                          www.lezen.nl
                                          www.sss.nl
                                          www.stichtinglezen.be
                                          www.villakakelbont.be