Wat is een verteltafel?

Een door kinderen en leerkracht ingerichte plaats met daarop voorwerpen waarmee de kinderen al handelend een verhaal kunnen (na)spelen en (na)vertellen.
De naam verteltafel is een beetje misleidend. Het kan een tafel zijn. Maar ook een hoek in de klas, afgeschermd met lappen: een tent of een paleis. Of een zandtafel....
In ieder geval is een verteltafel een omgeving waar het verhaal van het boek zich kan afspelen.
De verteltafel is zeer geschikt bij het werken met (prenten)boeken in de onderbouw en kan ook als uitgangspunt gebruikt worden voor een kringgesprek of een gesprek in de kleine groep.

Toelichting
Werken met de verteltafel stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, vooral ook van meertalige kinderen. Het spel met de verteltafel biedt ook veel mogelijkheden voor functionele lees- en
schrijfactiviteiten.

Een verteltafel kan blijven staan in de groep, zodat kinderen er ook zelf mee kunnen spelen, nadat het verhaal door de leerkracht samen met de kinderen is uitgebeeld. Het is belangrijk dat de
verteltafel niet te hoog is, zodat kinderen er bovenop kunnen kijken. Op een verteltafel kan het verhaal worden uitgebreid. Kinderen kunnen ook hun eigen voorwerpen of knuffels meenemen. Of ze kunnen zelf worden gemaakt.

Zelf een verteltafel maken?
Stappenplan

Verteltafel De mooiste vis van de zee
Verteltafel Kleine kangoeroe
Verteltafel Kleine muis zoekt een huis

Voorbeelden

Klik op de link voor meer informatie:
De verteltafel